SLIREJ sandspridare används av dig som har tröttnat på halkan. Genom att förse dig med en grusbädd under hjulen ger dig SLIREJ maximalt fäste vid t.ex. rangering av containrar, lastning av timmer eller vid körning under tuffa vinterförhållanden. Skaffa dig en billig livförsäkring med SLIREJ sandspridare som ökar din och andras säkerhet på halt vinterväglag.Då har veckan kommit för årets stora lasbilsmässa i Jönköping. Kom gärna och hälsa på oss i vår monter ute på fältet.


Välkoma till vår monter U603:33.