SLIREJ sandspridare används av dig som har tröttnat på halkan. Genom att förse dig med en grusbädd under hjulen ger dig SLIREJ maximalt fäste vid t.ex. rangering av containrar, lastning av timmer eller vid körning under tuffa vinterförhållanden. Skaffa dig en billig livförsäkring med SLIREJ sandspridare som ökar din och andras säkerhet på halt vinterväglag.Vi på Djurås Verkstad önskar en skön sommar. Vi kommer att ha stängt under veckorna 27-30. Vill ni komma i kontakt med oss så kommer vi att läsa av vår mail, info@slirej.se med jämna mellanrum.


Trevlig sommar.