SLIREJ sandspridare används av dig som har tröttnat på halkan. Genom att förse dig med en grusbädd under hjulen ger dig SLIREJ maximalt fäste vid t.ex. rangering av containrar, lastning av timmer eller vid körning under tuffa vinterförhållanden. Skaffa dig en billig livförsäkring med SLIREJ sandspridare som ökar din och andras säkerhet på halt vinterväglag.


Nu snart är sommaren här och vi har redan börjat planera för den stora lastbilsmässan i Jönköping. Ni kommer att hitta oss på vår vanliga plats där vi brukar ha våran monter. Mer information kommer längre fram.