SLIREJ sandspridare används av dig som har tröttnat på halkan. Genom att förse dig med en grusbädd under hjulen ger dig SLIREJ maximalt fäste vid t.ex. rangering av containrar, lastning av timmer eller vid körning under tuffa vinterförhållanden. Skaffa dig en billig livförsäkring med SLIREJ sandspridare som ökar din och andras säkerhet på halt vinterväglag.


Nu är vi tillbaka med laddade batterier. Nu på Fredag och Lördag hittar ni oss på Mittia Skogstransportmässa i Ljusdal.


Välkommen in i våran monter och prata med oss.